Locatie:
Grote- of Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden

Tijden:
16:30 uur Gelegenheid voor aansteken van kaarsjes
17:00 uur Aanvang dienst