Het B- orkest , wat bestaat uit hoofdzakelijk jeugdige muzikanten is eigenlijk een doorstart van het eerdere jeugdorkest. De toenmalige kleinkoper- docent Ruud Visser, tevens dirigent van het jeugdorkest stopte met zijn werkzaamheden bij “Oefening en Uitspanning” In het begin van 1998.

Het stokje werd in maart van datzelfde jaar overgenomen door Kees Treffers, lid van de vereniging, en met ervaren oudgediende en nieuwe leerlingen erbij werd er van meet af aan hard gerepeteerd. Deze methode bleek een goede manier te zijn want het B- orkest timmerde gelijk flink aan de weg. De concerten met name bij bejaardehuizen en instellingen voor gehandicapten vielen goed in de smaak. Ook bij seriueze concerten was er duidelijk kwaliteit aanwezig wat resulteerde in het verwerven van de beker in de Basisklasse tijdens het Altenafestival in oktober 1998.

In de loop van de jaren ging het nivo sterk omhoog met hoogtepunten op het Altena Streekfestival, Jeugdfestival Schoonhoven, Jeugdfestival Ammerzoden en het Summer Music Festival. Naast de muzikale activiteiten werden er ook veel andere dingen georganiseerd! Kampen in Kaatsheuvel en in Nederhemert-Zuid waren echte leuke uitjes. Ook werd er gemidgetgolft , zonnebloemen , snoep en wc- papier verkocht, en vele andere leuke dingen georganiseerd. Na overleg met het bestuur werd er besloten om “De oudjes” bij het A- orkest te laten , de jongeren te laten zitten en de nieuwe leerlingen( dat was een hele club) aan te laten schuiven.

Ook dit concept wierp al snel zijn vruchten af en er werden meerdere malen prijzen gehaald op AltenaFestival, Schoonhoven en Ammerzoden. Ook weden er andere leuke dingen gedaan , onverwacht spelen biij iemand die een 12- jarig jubileum had, een bezoek aan de molen in Veen en natuurlijk de gezellige filmavonden. Door studie en andere oorzaken kromp het ledental door de tijd heen. Gelukkig schoven nieuwe leerlingen weer aan zodat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd bleef.

Na ruim 15 jaar besloot dirigent Kees zijn stokje neer te leggen en een andere uitdaging aan te gaan. Gelukkig vond een O en U een goede interim In Ron van Vuuren. Na een uitgebreide procedure kon de band in 20014 verder met Pieter Koster die tevens , en nu nog, klein koper docent is bij de vereniging. Na 2 jaar vond Pieter een andere vereniging en werd in Januari 20016 wederom verder gegaan met Kees Treffers.
Nu in juni 2016 heeft de vereniging een mooi jeugd orkest van 12 mensen; vaak zeer jonge kinderen, met goede ervaren tieners en aangevuld met ondersteuning op de grotere instrumenten. Zij geven regelmatig concerten en bezoeken ook de voorgenoemde Festivals. Met gedrevenheid van zowel de dirigent en de muzikanten wordt er met veel plezier gerepeteerd op de donderdag van 6 tot half acht.
Een goed en mooi orkest waarmee de toekomst voor “Oefening en Uitspanning” gewaarborgd blijkt te zijn!